Làm ăn thì có nhiều

Doanh nghiệp làm ăn thì có nhiều mầm móng của tranh chấp. Đó là chuyện bình thường. Các bên có thể giải quyết bằng cách thương thảo, trao đổi, có thể đi đến tòa án. Trong khi có những cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như hòa giải, trọng tài cũng đã được xây dựng để mọi quá trình đi theo hướng minh bạch và rõ ràng.

Hình sự hóa dân sự không hẳn có nghĩa là một trong những đương sự trong chuyện dân sự đó đã thỏa mãn yếu tố cấu thành của tội phạm hình sư, mà rất có thể chỉ là sử dụng áp lực bởi quyền lực công an để ” đe dọa” một cách không đủ cơ sở, và nhiều khi có thể phát sinh những chi phí không minh bạch. Hậu quả xấu nhất có thể dẫn đến là tạo ra tội oan, sai như luật sư Nguyễn Văn Quynh chia sẻ.

Hiện tôi đang giúp một doanh nghiệp Nhật Bản cũng tại tỉnh này với câu chuyện gần tương tự, nên tôi càng đau lòng.