Kinh doanh truyền thống

Để làm chủ sự cạnh tranh trong thời đại kỹ thuật số, các doanh nghiệp phải học cách đối phó với những thách thức không đối xứng, của những người đang chia sẻ lại vai trò của cạnh tranh và hợp tác trong mọi ngành công nghiệp. Họ cũng phải hiểu tầm quan trọng ngày càng tăng của các chiến lược để xây dựng nền tảng, chứ không chỉ là tạo ra các sản phẩm.

Xây dựng các mô hình kinh doanh nền tảng hiệu quả có thể liên quan đến việc trở thành một trung gian đáng tin cậy, tập hợp các doanh nghiệp cạnh tranh, như khi Wink kết hợp Philips, Honeywell, Lutron và Schlage. Nó có thể yêu cầu mở ra một sản phẩm độc quyền cho các công ty khác để xây dựng, giống như Nike đã làm với các thiết bị đeo cho tập thể dục và Apple đã làm với iPhone của mình.

Hoặc, như trong trường hợp của Uber và Airbnb, điều đó có nghĩa là xây dựng một doanh nghiệp có giá trị được tạo ra chủ yếu bởi các đối tác của mình, với nền tảng đóng vai trò là điểm kết nối quan trọng. Đôi khi, điều đó có thể có nghĩa là kết hợp các yếu tố tốt nhất của cả mô hình kinh doanh truyền thống và nền tảng, như Best Buy và Amazon từng thực hiện. Các công ty có thể phải thiết lập quan hệ đối tác mới để tận dụng các nền tảng để phân phối, như Công ty Thời báo New York đã làm với Facebook. Các công ty khác có thể phải học cách đàm phán lại mối quan hệ của họ với các kênh đối tác mà họ đã dựa vào từ lâu, như HBO và Allstate Insurance đã làm. Tuy nhiên, các công ty khác có thể phải học cách hợp tác khi nào và ở đâu với các đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất của họ, như Samsung làm với Apple.

Phát triển chiến lược cạnh tranh thời đại kỹ thuật số đòi hỏi phải hiểu các nguyên tắc này: mô hình kinh doanh nền tảng, trực tiếp và hiệu ứng mạng lưới gián tiếp, sự hợp tác giữa các công ty, sự năng động của trung gian và phân phối, và các giá trị của sự cạnh tranh.