Không làm thơ

Thực tế chống d.ị.c.h lần thứ nhất, tháng 2 đến tháng 5/2020 cho tôi kinh nghiệm là:
Cô vi ko nguy hiểm bằng em Vy.

Dù cô vi có đến nhà mà ta “ko làm thơ”, đứng dãn cách đủ xa, đeo khẩu trang, rửa tay, xúc nước muối… nghiêm ngặt thì 99% ko sao.

Em Vi mà đến nhà thì eo ơi!
– Mợ nó lập tức biến thành sư tử.
– Các con biến thành ong vò vẽ.
– Bản thân, nếu sống sót sẽ biến thành bánh quẩy vặn vẹo từ đầu đến chân.
Bảo đảm là ko kịp đeo khẩu trang hay xúc nước muối… luôn.

Vậy bà con & các ae chỉ cần hết sức bình tĩnh tránh xa em Vy là ổn.